ด่วน!!!
Paydee เปิดรับสมัครคนหนุ่มสาวรักความท้าทายและก้าวหน้าหลายอัตรา

  • ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ประสบการณ์ 0-2 ปี

  • รับเป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์หรือทางการสื่อสารอื่น

  • รายได้ 12,000 – 18,000 บาทต่อเดือน พร้อมค่าตอบแทน และสวัสดิการ

  • ปฏิบัติงานประจำสำนักงานย่านเอกมัย สุขุมวิท

  • มีใจรักในการติดต่อพูดคุยกับผู้คน ทักษะการสื่อสารดี พูดภาษาไทยชัดเจนสุภาพ ทัศนคติดี ทำงานมีความรับผิดชอบ

  • รักความท้าทาย ชอบที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าเป้าหมาย

  • ใช้งานและพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

  • หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้า หรือการติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจ ส่งรายละเอียด ประวัติส่วนตัว การศึกษา

และประสบการณ์การทำงาน มาที่

paydee1234@gmail.com