ต้องใส่ ทั้งชื่อ และนามสกุล
ต้องใส่ ID LINE เพื่อทีมงานจะได้ติดต่อกลับ
รูปถ่ายบัตรประชาชน และรูปที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนต้องชัดเจน ไม่เบลอ
ผู้ติดต่อ ฉุกเฉิน ต้องใส่ เพราะเราจะตรวจสอบ
เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ ต้องเป็นของตัวเอง ที่ซื้อมาเอง และเป็นเบอร์ที่ใช้จริง เพราะ เราจะตรวจสอบว่าเบอร์ตรงกับเลขที่บัตรประชาชนหรือไม่ จะได้ไม่มีปัญหาตอนโอนเงิน
สลิปเงินเดือนต้องเป็นเดือนล่าสุด มีชื่อบริษัท ชื่อพนักงาน วันที่ จำนวนเงิน  ถ่ายมาให้ชัดเจน
ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ผู้ที่ติดต่อได้ในบริษัท ต้องถูกต้อง เพราะเราจะตรวจสอบ

! ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนข้างบนอย่างครบถ้วน จะทำให้การตรวจสอบล่าช้า หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ !